Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en op alle  overeenkomsten met ondernemingen, instellingen en personen die  met Electromania.be werden afgesloten hetzij via het internet, per fax, per brief of per telefoon. 
 
Alle opdrachten worden slechts op de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Electromania.be  schriftelijk is bevestigd.
Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant  te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Electromania.be behoudt zich steeds het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
 
Indien voor bepaalde voorwaarden zoals hierna beschreven, afwijkingen worden overeengekomen, dan blijven de voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.
 

2. Verkoopsvoorwaarden

 

2.1   Prijzen

 
Alle vermelde prijzen op de website zijn PRIJZEN LEVERING AAN HUIS inclusief BTW (21%) en RECUPEL en exclusief:
           -  kosten van de gevraagde extra service (zie 5.1 D)
           -  kosten van de gekozen betalingswijze (zie 3.4 rembours).
De factuur wordt steeds aan de klant bezorgd bij afhaling of samen met de levering.
 
Alle prijzen zijn exclusief afhaalprijs, deze staan apart vermeld - afhaalkorting.
 
Alle aanbiedingen van Electromania.be  zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.
Electromania.be heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van wettelijke noodzaak of omwille van prijsverhogingen vanwege haar leveranciers en heeft tevens steeds het recht eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij op de hoogte gesteld. De Klant heeft dan het recht zijn bestelling te annuleren.
 

2.2   Afbeeldingen en specificaties

 
Voor alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, technische specificaties - zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, e.d.  - op de internetsite van Electromania.be gelden de gebruikelijke toleranties. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.
 

2.3   Levertermijnen

 
Electromania.be voorziet volgende standaard afhaal- en levertermijnen  (in België en Nederland):
 
Indien de bestelling – volledig -  op voorraad is bij Electromania.be, aangeduid op de website met icoon
 "direct leverbaar" of "promo op stock" : 
 
- Afhaling Sint-Niklaas steeds mogelijk onmiddellijk na de bestelling, Bij voorkeur de bevestiging van Electromania - na stockcontrole  - afwachten.
Afhaling van stockartikelen kan ook zonder bestelling vooraf.
 
- Levering van een bestelling voor 15u00:  volgende werkdag (inclusief ook op zaterdag voor standaard éénmansleveringen).
- Levering van een bestelling na 15u00 tweede volgende werkdag (inclusief ook op zaterdag voor standaard éénmansleveringen)
 
De klant kan evenwel steeds zelf een andere leverdatum kiezen en mededelen aan de transportfirma via de mailbevestiging van de levering en leverdatum.
 
- Levering met eigen vervoer /  met extra service inbouw : volgens afspraak tussen klant / installateur
 
Indien de bestelling op voorraad is in het “centraal magazijn”
 
- Afhaling:  volgende werkdag indien besteld voor 12u00, anders tweede volgende werkdag. 
De klant kan best altijd de  bevestigingsmail  van Elecromania.be - na receptie levering door centraal magazijn  - afwachten.
 
- Levering van een  bestelling van vóór 17u00: volgende werkdag (inclusief ook op zaterdag voor standaard éénmansleveringen), na 17u tweede werkdag (idem)  na de bestelling. De klant kan evenwel steeds zelf een andere leverdatum mededelen aan de transportfirma via de mailbevestiging van de levering en leverdatum..
- Levering met eigen vervoer /  met extra service inbouw : volgens afspraak tussen klant / installateur 
 
Indien op de bestelling op “voorraad is bij de fabrikant / distributeur “ dan  bedraagt de levertermijn voor afhaling of levering 2 tot 7 werkdagen. Indien de voorraadpositie van de  fabrikant / distributeur niet gekend of niet online beschikbaar is dan kan de klant ingeval een dringende levering gewenst is, de levertijd aanvragen via mail. Electromania.be volgt de backorders bij haar leveranciers wekelijks op en zal de klant op de hoogte houden van eventuele langere levertermijnen. De klant wordt onmiddellijk verwittigd per mail of telefoon als zijn order klaar is voor verzending.
 
Electromania.be is, indien het zelf de producten niet op voorraad heeft, afhankelijk van de prestaties van de toeleveranciers en gaat uit van de door de toeleveranciers verstrekte gegevens. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de indicatieve afleveringstermijn heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding. Electromania.be heeft altijd het recht in gedeelten af te leveren. Voorziene data zijn steeds indicatief en opgesteld aan de hand van de leverdata die wij doorkrijgen van de leverancier. Deze kunnen ten alle tijde wijzigen.
 
De klant heeft, nadat de wettelijke levertermijn van 30 dagen is verstreken de mogelijkheid om de koop ongedaan te maken tenzij vooraf uitdrukkelijk een langere levertermijn werd overeengekomen. Bij annulatie van een order, wordt de terugbetaling - indien mogelijk - steeds op dezelfde wijze geregeld als de oorspronkelijke betaling van de klant.
 
Indien Electromania.be een toestel niet meer zou kunnen leveren - bv. eindereeks, artikel niet meer opgenomen in gamma,... - zal de klant daarvan direct op de hoogte worden gebracht en zullen reeds ontvangen betalingen integraal worden terugbetaald. Klant kan hiervoor geen schadevergoeding aanvragen, noch enige andere rechten uit putten. 
 

2.4   Zichttermijn op verkoop op afstand

 
Op alle online aankopen (aangemaakt via de website) geldt een zichttermijn van 14 dagen na levering of afhaling (factuurdatum). Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit. Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden teruggestort.  De terugbetaling zal - indien mogelijk - steeds op dezelfde wijze geregeld als de oorspronkelijke betaling van de klant. 
 
Elke terugzending dient vooraf gemeld via email aan Electromania.be. Om gebruik te maken van de zichttermijn dient het toestel binnen de 14 dagen geretourneerd zijn bij Electromania, te rekenen vanaf dag dat het toestel oorspronkelijk geleverd werd bij de klant
 
Dat kan via mail of door gebruik te maken van het modelformulier dat per mail of post opgestuurd mag worden naar info@electromania.be.
 
Tijdens de zichttermijn is de consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en / of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het toestel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
 
Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product - op eigen verantwoordelijkheid en kosten - met alle geleverde toebehoren in de originele staat en waar redelijkerwijs mogelijk ook in originele verpakking aan de ondernemer retourneren. 
 
Indien aan bovenvermelde voorwaarden niet werd voldaan behoudt Electromania.be  het recht kosten aan te rekenen voor de retour of de retour te weigeren.
 
De zichttermijn is niet van toepassing op:
- Door Electromania gemaakte offertes/aanbiedingen die door de klant uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werden voor aankoop. Op het moment van schriftelijke bevestiging van aankoop door de klant wordt de koop onmiddellijk een feit.
- Aankopen op firma (B2B). De zichttermijn is enkel geldig op particuliere aankopen.
- Producten die uniek voor de koper gemaakt zijn, bijvoorbeeld fornuizen AGA, Falcon, Boretti.
- Producten die verzegeld waren, en waarvan de verzegeling verbroken is.
 
Voor bovenstaande gevallen kan de annulatie van de bestelling geweigerd worden, of kunnen annulatiekosten worden doorgerekend.
 
 

3. Betalingen    

 
Tenzij uitdrukkelijk afwijkende betalingstermijnen worden overeengekomen, dient Electromania.be de volledige betaling van het order te ontvangen hetzij vooraf bij de bestelling hetzij ten laatste op het ogenblik van de afhaling of de levering aan huis. 
 
In het bestelproces van een order, heeft de klant de keuze tot volgende betaalmogelijkheden:
 

3.1.  Online betaling via Multisafepay

 
Multisafepay regelt de online betaling van de klant bij afronding van zijn order in een volledig tegen fraude verzekerde en beveiligde omgeving:
- met gebruik van de bank- of kredietkaarten:  Bancontact/MrCash, Maestro, VISA en  Mastercard 
- of met Online Banking iDEAL en SOFORTBANKING (bankoverschrijving). 
Bij een online betaling wordt de bestelling onmiddellijk geregistreerd als betaald en is de bestelling dus klaar voor verdere afhandeling / verzending.
 
Electromania kan de klant  ook  een online betaallink via mail doorsturen nadat een order werd geregistreerd met alle betaalmogelijkheden zoals hiervoor gemeld.
 

3.2. Vooruit betalen door bankoverschrijving

 
Nadat de klant zijn order heeft bevestigd, kan hij het totaalbedrag betalen door overschrijving naar:
Bankrekening 737-0171085-20
IBAN BE28 7370 1710 8520 
BIC KREDBEBB
ten gunste van op naam van BIT Marketing BVBA, Lindenstraat 76 te Sint-Niklaas 
met in de mededeling uw order- en klantnummer. 
Op het moment dat Electromania.be de betaling ontvangt op de rekening, is het order - indien compleet - klaar voor uitvoering. 
 

3.3. Betalen bij afhaling

 
Wie niet vooraf heeft betaald, kan bij afhaling betalen met volgende betaalmiddelen: 
- cash (wettelijk tot maximum ¤ 3.000)
- Bancontact / Mr Cash
- VISA
- Mastercard
- Maestro
- Bankcheque, uitgeschreven of geëndosseerd aan  order van Bit Marketing BVBA
- Ecocheques (zie verder 3.5)
 

3.4. Rembours bij levering

 
Bij levering aan huis, kan de klant opteren voor contante betaling aan de bezorger:
- met bank- en of kredietkaart  (PIN)  tot maximum ¤ 2.500
- met cash tot maximum  ¤ 1.250
 Voor deze service wordt  10 EUR (BTW inclusief) extra aangerekend.
 
Indien het te betalen bedrag hoger is dan voormelde maximum bedragen, dient de klant het saldo op een andere wijze vooraf te betalen (Online-LINK of bankoverschrijving).
 

3.5. ECO-cheques

 
Electromania.be aanvaardt een gehele of gedeeltelijke betaling met ECO-cheques indien aan  de wettelijke voorwaarden is voldaan. Indien de klant de bestelling zelf afhaalt, kan hij de ECO-cheques afgeven in het afhaalpunt (betaling bij afhaling). 
 
Voor de betaling met ECO-cheques ingeval van levering aan huis, gelden volgende mogelijkheden:
- de ECO-cheques worden vooraf afgegeven in het afhaalcentrum;
- de ECO-cheques worden vooraf (aangetekend) opgestuurd naar Electromania.be, Lindenstraat 76 te 9100 Sint-Niklaas, waarbij de klant in het order of met afzonderlijke mail bevestigt hoeveel ECO-cheques er worden doorgestuurd;
- de klant betaalt zijn order bij levering volledig en stuurt de ECO-cheques binnen de 30 dagen (aangetekend) naar Electromania.be. De klant bevestigt in het order of met afzonderlijke mail hoeveel ECO-cheques er worden doorgestuurd en op welke bankrekening het bedrag dient teruggestort.
 
Ingeval de levering / installatie gebeurt door de medewerker van Electomania.be,  kan er onder rembours uitzonderlijk wel betaald met ECO-cheques en cash.
 

3.6. Betalingstermijn

 
Indien Electromania.be  uitzonderlijk een schriftelijk bevestigde betalingstermijn toestaat, behoudt Electromania.be het recht bij gebrek aan betaling binnen de gestelde betalingstermijn een forfaitaire administratieve kost in rekening te brengen van 10% van het orderbedrag, met een minimum van 50 EUR., te vermeerderen met nalatigheidsintresten berekend aan 8% pro rato temporis.
 
Voor niet-courante orders (groot bedrag, specifieke bestelling of configuratie  op maat  van de klant, speciale toestellen, …)  kan Electromania.be uitzonderlijk een voorschot tot 50% vragen als voorwaarde tot de definitieve aanvaarding en verwerking van een dergelijk order. 
 
Ingeval de klant de afhaling of levering van een compleet order langer dan 45 dagen dan voorzien wenst uit te stellen, kan Electromania.be voor verdere reservatie van de toestellen een voorschot tot 50% van het totaal bedrag van het order opvragen
 

4. Afhaalservice

 
Alle bestellingen kunnen gratis afgehaald worden in ons afhaalpunt. Zodra de bestelling compleet is en klaar staat voor afhaling, ontvangt de klant een bevestiging per mail of telefoon. Toestellen die op voorraad staan in het magazijn  van Electromania.be kunnen onmiddellijk worden afgehaald (dus zonder voorafgaandelijke bevestiging), maar in dit geval is er geen voorraadcontrole gebeurd. Gedeeltelijke afhalingen zijn toegelaten. 
 
Bij afhaling van een nieuw toestel, kan het gelijkaardig buiten gebruik gesteld toestel kosteloos achtergelaten worden in het afhaalpunt. Het personeel staat steeds ter beschikking van de klant voor hulp bij het in- en uitladen van de toestellen.
 
Openingsuren

Maandag        

9u00 tot 17u00      

Dinsdag       

9u00 tot 17u00

Woensdag  

9u00 tot 17u00

Donderdag  

9u00 tot 17u00

Vrijdag         

9u00 tot 17u00

Zaterdag

Gesloten

Zondag 

Gesloten

 
Afhaaladres / Klantendesk / Showroom
 
Electromania.be
Lindenstraat 76
9100 Sint-Niklaas
03 765 18 08
0032 3 765 18 08
 

5. Leveringsservice aan huis

 

5.1 Voorwaarden – classificatie 

 
De verzendkosten en voorwaarden worden bepaald door de categorie waartoe het toestel behoort en het gewenste serviceniveau. Indien de klant beroep doet op de verzend- en eventueel installatieservice, wordt  bij elke bestelling van een toestel of toebehoren, de bij de betreffende categorie behorende service en kosten vermeld.
 
A. Standaardpakket
 
Quasi alle klein elektro, dampkappen tot 90cm en kookplaten (m.a.w. compacte toestellen) vallen onder de noemer standaardpakket:
- Maximale gordelomvang van een pakket is 3,00 m. (1x lengte, 2x hoogte, 2x breedte) 
- De maximale lengte van een pakket is 1,75 m
- De maximale breedte is 60 cm, en de maximale hoogte 60 cm. 
- Het maximale gewicht van een pakket is 30 kg.
B. Levering 1,5 Extra Large pakket
 
Onder  deze verzendcategorie vallen quasi alle ovens en eventueel te zwaar klein elektro:  
-   Maximale gordelomvang van een pakket is 3,00 m. (1 x lengte + 2x hoogte + 2x breedte) 
-   Maximum gewicht van 40 kg 
-   Maximum lengte van 0,60 m, breedte 0.60 m, hoogte 0,60 m
 
C. Levering TV 
 
Onder deze categorie vallen alle TV toestellen tot 62’. Grotere toestellen vallen onder categorie D.. 
 
De leveringen categorie A, B of C gebeuren binnen een éénmansnetwerk.
 
D. Groot elektro 2XL Homeservice witgoed: van drempel-service tot full service vrijstaande toestellen
De leveringen van groot-witgoed-toestellen gebeuren met een tweemansnetwerk, tenzij Electromania.be verkiest deze in bepaalde gevallen te leveren met eigen vervoer (bijv. omliggende regio, groot aantal toestellen, …).
Bij het service level  “drempelservice” wordt het toestel  achter de eerst afsluitbare deur van het adres van de klant afgeleverd. Indien er in het gebouw geen lift aanwezig is, wordt niet hoger dan de 3de verdieping geleverd. De toestellen worden niet uitgepakt. Wel wordt, indien gewenst door de klant, één gelijkwaardig apparaat mee teruggenomen door de bezorger, mits de gebruikte apparaten klaar staan voor transport (afgekoppeld, leeg, droog, intact, schoon).
Bij het servicelevel “full service” wordt een vrijstaand toestel op de door de klant gewenste verdieping en / of gebruiksplaats voorbij de voordeur afgeleverd. 
De door de klant aangegeven locatie moet een normaal bereikbare plaats zijn zodat de toestellen zonder risico op beschadiging van gebouw of eigendommen van de klant kunnen worden geplaatst en zonder dat extra handelingen moeten worden verricht zoals het verwijderen van deuren of trapleuningen. Voorts mag de aangeduide locatie geen risico inhouden voor de bezorgers zelf (chauffeurs en bijrijders). Zo moet er bijvoorbeeld een vaste trap zijn. Indien er in het gebouw geen lift aanwezig is of als deze defect is, wordt niet hoger dan op de 3de verdieping afgeleverd. 
 
Onder het service level  “Full service”  die aan een beperkte meerkost wordt aangeboden, behoort de  uitvoering van eenvoudige installatie-werkzaamheden zoals: 
- afkoppelen oud apparaat
- het verwijderen van de verpakking
- het verwijderen van de transport-beveiliging
- het waterpas plaatsen van het apparaat 
- het aansluiten van wasmachine of vaatwasser op het bestaande waterleidingnet en op een bestaande afvoer  (enkel met de bijgeleverde aan- en afvoerslang, volledig vrij toegankelijke punten) 
- de aansluiting op het elektriciteitsnet (beperkt tot het insteken van een normale 220-240 V stekker in een bestaande wandcontactdoos).
- terugname oud apparaat
 
Apparaten die een meerfasen-,  krachtstroom- of gasaansluiting behoeven, worden hierbij niet aangesloten (zie hiervoor servicelevel E). De klant krijgt uiteraard de gelegenheid de goederen op schade te controleren. Indien gewenst wordt het verpakkingsmateriaal terug meegenomen.
 
E. Extra service inbouwtoestellen,  aansluiting fornuizen en andere toestellen 
niet voorzien in D, uitgevoerd door Electromania zelf.
 
De inbouw van keukentoestellen (oven, kookplaat, espresso, vaatwasser, koelkast, dampkap), het installeren en aansluiten van fornuizen en side-by-side koelkasten zijn werkzaamheden die enkel door de bezorger-techniekers van Electromana.be zelf kunnen uitgevoerd worden. 
Deze werkzaamheden omvatten: 
- loskoppelen en uitbouwen het oude toestel
- uitpakken nieuw toestel
- plaatsen, inbouwen en aansluiten  nieuw toestel op de reeds aanwezige vaste water-, gas- en elektriciteitsleidingen.
- afvoeren oud toestel en verpakking nieuw toestel.
Deze werkzaamheden omvatten niet:
- eventueel noodzakelijke  breek- of aanpassingswerken aan muren, plafonds, keukenbladen, kasten,…
- het aanpassen van de vaste elektriciteits-, water- en gasleidingen.
 
Belangrijk ! Deze full service is van toepassing voor leveringen op het gelijkvloers of appartementen bereikbaar met lift en voor leveradressen binnen een straal van maximum 50 km rond het afhaalpunt. Voor leveringen (vooral van zware en / of grote toestellen met de trap naar kelder of verdiep) of voor verdere afstanden dient de haalbaarheid, extra kosten en redelijke planning vooraf met Electromania.be afgesproken. In dat geval dekken de forfaitair voorziene kosten immers niet de werkelijke kosten van de service. De klant dient - indien dit noodzakelijk blijkt – zelf in te staan voor het inschakelen van een externe lift.
 

5.2 Werkwijze - communicatie

 
Zoals blijkt uit wat volgt, is het belangrijk dat de klant bij het aanmaken van zijn account, een correct emailadres alsook zijn GSM nummer opgeeft.
 
ABC Eénmansnetwerk
 
Op de dag van verzending wordt de ontvanger-klant  per e-mail geïnformeerd over de levering (afspraakbevestiging) met daarin vermelding van een tijdsvak van maximaal 3 uur waarbinnen de koerier verwacht te arriveren. In deze communicatie staan de contactgegevens van de bezorger mocht de ontvanger de afspraak willen wijzigen. Verder krijgt de klant een SMS met de verwachte aankomsttijd  (binnen 30 à 60 minuten). De klant kan zijn levering ook online opvolgen met de real-time Track & Trace..
 
Is de klant niet thuis, dan ontvangt hij onmiddellijk een digitaal “niet-thuis-bericht”. Met deze online tool kan de klant dan direct een nieuwe afspraak inplannen.
 
D Tweemansnetwerk
 
Na het afsluiten van de planning wordt de klant optioneel per SMS en/of email op de hoogte gebracht van de definitieve planningstijd. Daarnaast  ontvangt de klant van de bezorger een email met een link waarbij de zending in real-time  kan gevolgd  worden, waarbij continu de actuele verwachte levertijd wordt getoond. Bij 2XLInhome contacteert de bezorger de klant  circa een uur voor levering met de mededeling dat hij zal  arriveren met de zending. 
 
Indien de klant niet thuis is,  levert de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren af.  Indien dit niet mogelijk is, laat de bezorger een kaartje achter met daarop instructies voor het maken van een nieuwe leverafspraak. 
 
E Extra service inbouwtoestellen,  aansluiting fornuizen en andere toestellen
uitgevoerd door Electromania zelf
 
Als verzendingsmodus voor het hele order dient  “levering” gekozen terwijl de gewenste full service of inbouw kan gevraagd en aangeduid per toestel. De totale verzendkosten wordt per order afgetopt zoals voorheen gemeld. 
 
Deze werkzaamheden m.b.t. de inbouwservice worden vrij stringent ingepland op welbepaalde dagen en volgens daartoe vastgelegde leveringsrondes. De klant wordt op voorhand gecontacteerd (telefoon en of  mail) om de dag van levering met inbouw / installatie af te spreken. In de namiddag vóór de dag van levering ontvangt de klant dan een bevestigingsmail  met mededeling van de geplande levertijd. Dezelfde werkwijze geldt ook voor leveringen in de regio of grote leveringen die door Electromania zelf worden uitgevoerd i.pl.v. door de externe transportfirma.
 
 

5.3 Verzend- en servicekosten

Voor België en Nederland:
De exacte lever- en mogelijke servicekosten worden vermeld bij elk toestel op de website.
Voor de meeste toestel geldt een "gratis levering" dienst of afhaalkorting.
 
- Standaard: drempellevering
 
- Optioneel: full service levering vrijstaande toestellen
 
- Optioneel: full service levering inbouwtoestellen
 
Voor afleveringen buiten België of Nederland:
Hiervoor dient de klant vooraf een offerte voor de leveringskosten op te
vragen per mail. 
 

5.4. Verzendrisico’s

 
Bij levering aan huis door Electromania.be of door een externe transporteur in opdracht van Electromania.be zijn de transportrisico’s ten laste van Electromania.be tot het moment dat ontvanger tekent voor goede ontvangst van het toestel.
 
Het vervoer is ongeacht enig tegenstrijdig beding onderworpen aan de bepalingen van het CMR verdrag. Belangrijk hierbij is de plicht van de ontvanger van het pakket om de verpakking van het toestel te controleren voordat hij tekent voor ontvangst van het toestel. Indien de ontvanger bij de levering beschadiging vaststelt aan de verpakking dient hij ofwel 1) onmiddellijk de inhoud (het toestel zelf) te controleren, ofwel 2) dient hij de beschadiging zo exact mogelijk te melden op de pakbon/terminal van de chauffeur (bvb deuk bovenaan frontzijde), ofwel 3) de levering te weigeren onder reden beschadiging vastgesteld.
 
Ten allen tijde dient de verpakking te worden bijgehouden. Ook indien de verpakking onbeschadigd is en achteraf blijkt dat de inhoud toch beschadigd is, dient de klant deze onbeschadigde verpakking bij te houden.  Enkel en alleen op deze manier kan er bij eventuele schade aan het toestel een schadeclaim worden ingediend (transportschade).
 
Voor elke claim tot schadevergoeding dient er een mail verstuurd naar Electromania.be binnen de 48u met 
   - Foto's van de beschadiging aan het toestel
   - Foto's van de (on)beschadigde verpakking
   - Foto van transportlabel (Dynalogic)
   - Het serienummer
 
Zonder foto's kan de claim niet verwerkt worden en kan er geen aanspraak gedaan worden voor claim tot schadevergoeding.
 
 

6. Garantie

6.1   Standaardgarantie

 
Electromania.be garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Vermits Electromania.be enkel producten verkoopt van de officiële Belgische importeurs en distributeurs, is de klant verzekerd van de fabrieksgarantie volgens de Belgische wetgeving.
 
Wij verwijzen naar de specifieke garantievoorwaarden van elk merk zoals die terug te vinden zijn op de website van de fabrikant of (Belgische) distributeur onder de  “service- en garantievoorwaarden”. Bij elk toestel of gelijkaardig toestel van hetzelfde merk vindt de klant de contactgegevens en de link naar de betreffende website 
 
Duur:
 
De wettelijke garantietermijn bedraagt standaard minimum 2 jaar.
 
Dekking:
 
Voor grootwit en bruingoed elektro, heeft de klant recht op een kosteloze herstelling aan huis door de technische dienst van het merk zelf. Deze garantie dekt zowel de materiaal, loon- als verplaatsingskosten zonder vrijstelling. Voor aanvraag van een garantieherstelling verwijzen wij naar punt 7.4 : Wat te doen bij storing of defect.
Voor klein elektro dient de klant het defect toestel voor herstelling terug te bezorgen aan Electromania.be (in de winkel of verzenden) met opgave of beschrijving van het defect. Het toestel wordt dan gratis hersteld en opnieuw ter beschikking gesteld aan de klant (voor afhaling in de winkel).
 
Uitsluitingen.
In het algemeen wordt voorzien in volgende uitsluitingen van herstelling onder garantie:
- Gebreken als gevolg van bedieningsfouten, oneigenlijk of abnormaal gebruik;
- Onderhoudskosten of kosten schoonmaak ingevolge onvoldoende onderhoud van het apparaat;
- Normale slijtage ingevolge (zeer intensief) gebruik van het apparaat;
- Deuken, krassen of andere uitwendige schade die geen invloed hebben op de werking van het apparaat;
- Gebreken als gevolg van uitwendige factoren zoals indringen van water, zand, vuil, vocht, warmte of koude, brand, blikseminslag, natuurrampen, vallen;
- Voorafgaande herstellingen door een niet-gecertifieerde technieker;
- Gevolgschade.
 

6.2        Extra Garantie van het merk

Voor sommige merken – toestellen of onderdelen -  geeft de fabrikant of distributeur een langere garantieperiode. Deze is terug te vinden op de betreffende website of wordt specifiek vermeld bij het toestel op de factuur van de   aankoop.
 

6.3        Verlengde garantie

De klant kan bij aankoop van elk toestel bovenop de standaardgarantie 2 jaar, ook de verlengde garantie bestellen, namelijk met 3 jaar tot 5 jaar. Deze voorziet in dezelfde garantievoorwaarden als de standaardgarantie van het merk.
 
De prijs voor deze verlengde garantie is afhankelijk van de aankoopprijs incl. BTW van het toestel:
                            >¤ 50 tot      ¤ 200           ¤ 39
                            >¤ 201 tot     ¤ 400           ¤ 49
                            >¤ 401 tot     ¤ 600           ¤ 69
                            >¤ 601 tot     ¤ 800           ¤ 89
                            >¤ 801 tot     ¤ 1000          ¤ 99
                            >¤ 1001 tot   ¤ 1500          ¤ 149
                            >¤ 1501 tot   ¤ 2000          ¤ 179
                            >¤ 2001 tot   ¤ 2500          ¤ 249
                            >¤ 2501 tot   ¤ 5000          ¤ 319
                            >¤ 5000 tot   ¤ 7500          ¤ 399
De verlengde garantie kan aangeklikt worden in het vakje garantie op de toestelpagina (boven “bestel hier”).
 
 

6.4         Wat te doen bij storing of defect

 
Lees aandachtig de  gebruiksaanwijzing van het apparaat: hier vindt u wat te doen om de meeste foutmeldingen, storingen of defecten zelf te verhelpen.
 
Blijkt toch een garantieherstelling nodig, dan neemt  de klant voor witgoed en bruingoed   best rechtstreeks contact met de dienst-na-verkoop of servicedienst van het merk of desgevallend met de garantiehersteller van het merk (zoals Servilux). 
 
Op de website van Electromania.be kan de klant de contactgegevens en link voor aanvraag herstelling aan huis terugvinden op de pagina van het betreffende of gelijkaardige toestel onder het tabblad “garantie”. Vergeet hierbij niet de volledige referentie van uw toestel bij de hand te houden alvorens de dienst telefonisch of via email te contacteren. Onze factuur dient steeds als garantiebewijs.
 
Voor herstelling onder de verlengde garantie, dient de klant  onze klantendesk te contacteren. De klant meldt de storing of schade aan Electromania en vraagt een bestek aan de garantiehersteller. Eens het bestek is goedgekeurd en de herstelling is doorgevoerd, zendt de klant de factuur naar Electromania, die zorgt voor terugbetaling aan de klant. De klantendesk staat uiteraard steeds voor de klant  klaar voor alle vragen in verband met garantieherstellingen en de opvolging ervan
 
Na de garantieperiode is de klant uiteraard vrij in de keuze van hersteldienst. Electromania.be raadt de klant aan ook na de garantieperiode gebruik te maken van de hersteldienst van de fabrikant. Deze techniekers herstellen enkel hun eigen merk, kennen de toestellen daarom door en door, weten onmiddellijk hoe het toestel hersteld moet worden en hebben de meeste wisselstukken bij de hand. Na de garantieperiode is de hersteldienst van de fabrikant uiteraard betalend.
 
 

6.5        Eerste gebruik na afhaling of levering

 
Ingeval de klant bij controle van de levering of eerste gebruik vaststelt dat de levering niet conform de bestelling is (zijnde onjuist, onvolledig, beschadigd, defect, DOA,..) dan dient hij hiervan Electromania.be onverwijld en omstandig in te lichten via email.  Electromania.be neemt de klacht in behandeling en zal de klant  per email of telefonisch de gepaste oplossing of regeling bevestigen.  
 
 

7. Wet op de privacy  - gebruik persoonsgegevens

 
Alle persoonsgegevens waarover Electromania.be beschikt ingevolge het aanmaken van uw account bij het  plaatsen van uw bestelling, worden aangehouden in een klantenbestand en enkel aangewend voor uitvoering van  onze facturatie en levering en kunnen alleen in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.
Elke persoon geregistreerd in onze databank heeft ten allen tijden het recht op inzage in zijn gegevens en het recht zich te laten verwijderen uit onze databank. Wijzigingen van klantgegevens kunnen door de klant zelf aangebracht worden in zijn account of aangevraagd via mail. Zich laten verwijderen uit de databank kan via mail.
 
Electromania.be respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens van de klant. Indien Electromania.be gebruik maakt van klantengegevens voor het versturen van mailing, zal elke mail instructies bevatten om uit de mailinglist te worden verwijderd.
 

8. Overmacht

 
Electromania.be  is niet aansprakelijk indien het zijn verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Electromania.be alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 
Electromania.be  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Electromania.be gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 

9. Afhandeling klachten en geschillen

 
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Electromania.be en de koper, welke niet in der minne kunnen geregeld worden, zullen behandeld worden door de bevoegde rechtbank van Dendermonde.
 
In het geval de klant een officiële klacht wenst in te dienen,  verzoekt Electromania.be  de klant deze aangetekend op te sturen naar onze maatschappelijke zetel met een kopij per mail naar info@Electromania.be
.
 
BIT Marketing BVBA
T.a.v. Klantendesk
Lindenstraat 76
9100 Sint-Niklaas  België
 
Electromania.be verbindt zich ertoe een antwoord terug te sturen op elke klacht en dit binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht.
 
© Copyright 2005-2024 - BIT marketing BVBA