Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en op alle  overeenkomsten met ondernemingen, instellingen en personen die  met Electromania.be werden afgesloten hetzij via het internet, per fax, per brief of per telefoon. 

 

Alle opdrachten worden slechts op de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Electromania.be  schriftelijk is bevestigd.
Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant  te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Electromania.be behoudt zich steeds het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.


Indien voor bepaalde voorwaarden zoals hierna beschreven, afwijkingen worden overeengekomen, dan blijven de voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

 

2. Verkoopsvoorwaarden

 

2.1   Prijzen

 

Alle vermelde prijzen op de website zijn AFHAALPRIJZEN inclusief BTW (21%) en RECUPEL en exclusief:

            - de verzendkosten (zie 5)

           -  kosten van de gevraagde extra service (zie 5.1 D)

           -  kosten van de gekozen betalingswijze (zie 3.4 rembours).

De factuur wordt steeds aan de klant bezorgd bij afhaling of samen met de levering.

 

Alle aanbiedingen van Electromania.be  zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.

Electromania.be heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van wettelijke noodzaak of omwille van prijsverhogingen vanwege haar leveranciers en heeft tevens steeds het recht eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij op de hoogte gesteld. De Klant heeft dan het recht zijn bestelling te annuleren.

 

2.2   Afbeeldingen en specificaties

 

Voor alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, technische specificaties - zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, e.d.  - op de internetsite van Electromania.be gelden de gebruikelijke toleranties. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

2.3   Levertermijnen

 

Electromania.be voorziet volgende standaard afhaal- en levertermijnen  (in België en Nederland):

 

Indien de bestelling – volledig -  op voorraad is bij Electromania.be, aangeduid op de website met icoon
 "direct leverbaar" of "promo op stock" :

- Afhaling Sint-Niklaas steeds mogelijk onmiddellijk na de bestelling, Bij voorkeur de bevestiging van Electromania - na stockcontrole  - afwachten.

Afhaling van stockartikelen kan ook zonder bestelling vooraf.

 

- Levering van een bestelling voor 15u00:  volgende werkdag (inclusief ook op zaterdag voor standaard éénmansleveringen).

- Levering van een bestelling na 15u00 tweede volgende werkdag (inclusief ook op zaterdag voor standaard éénmansleveringen)


De klant kan evenwel steeds zelf een andere leverdatum kiezen en mededelen aan de transportfirma via de mailbevestiging van de levering en leverdatum.

- Levering met eigen vervoer /  met extra service inbouw : volgens afspraak tussen klant / installateur

Indien de bestelling op voorraad is in het “centraal magazijn”

-       Afhaling:  volgende werkdag indien besteld voor 12u00, anders tweede volgende werkdag.
De klant kan best altijd de  bevestigingsmail  van Elecromania.be - na receptie levering door centraal magazijn  - afwachten.

-       Levering van een  bestelling van vóór 17u00: volgende werkdag (inclusief ook op zaterdag voor standaard éénmansleveringen), na 17u tweede werkdag (idem)  na de bestelling. De klant kan evenwel steeds zelf een andere leverdatum mededelen aan de transportfirma via de mailbevestiging van de levering en leverdatum..

-       Levering met eigen vervoer /  met extra service inbouw : volgens afspraak tussen klant / installateur

 

Indien op de bestelling op “voorraad is bij de fabrikant / distributeur “ dan  bedraagt de levertermijn voor afhaling of levering 2 tot 7 werkdagen. Indien de voorraadpositie van de  fabrikant / distributeur niet gekend of niet online beschikbaar is dan kan de klant ingeval een dringende levering gewenst is, de levertijd aanvragen via mail. Electromania.be volgt de backorders bij haar leveranciers wekelijks op en zal de klant op de hoogte houden van eventuele langere levertermijnen. De klant wordt onmiddellijk verwittigd per mail of telefoon als zijn order klaar is voor verzending.

 

Electromania.be is, indien het zelf de producten niet op voorraad heeft, afhankelijk van de prestaties van de toeleveranciers en gaat uit van de door de toeleveranciers verstrekte gegevens. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de indicatieve afleveringstermijn heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding. Electromania.be heeft altijd het recht in gedeelten af te leveren. Voorziene data zijn steeds indicatief en opgesteld aan de hand van de leverdata die wij doorkrijgen van de leverancier. Deze kunnen ten alle tijde wijzigen.

 

De klant heeft, nadat de wettelijke levertermijn van 30 dagen is verstreken de mogelijkheid om de koop ongedaan te maken tenzij vooraf uitdrukkelijk een langere levertermijn werd overeengekomen. Bij annulatie van een order, wordt de terugbetaling zo mogelijk steeds op dezelfde wijze geregeld als de oorspronkelijke betaling van de klant.

 

2.4   Zichttermijn op verkoop op afstand

 

Op alle online aankopen (aangemaakt via de website) geldt een zichttermijn van 14 dagen na levering of afhaling (factuurdatum). Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit. Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden teruggestort.Elke terugzending dient vooraf gemeld via email aan Electromania.be. Dat kan via mail of door gebruik te maken van het modelformulier dat per mail of post opgestuurd mag worden naar info@electromania.be.

 

Tijdens de zichttermijn is de consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en / of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het toestel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en waar redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking aan Electromania.be retourneren.

Indien aan bovenvermelde voorwaarden niet werd voldaan behoudt Electromania.be  het recht kosten aan te rekenen voor de retour of de retour te weigeren.

De zichttermijn is niet van toepassing op:

- Door Electromania gemaakte offertes/aanbiedingen die door de klant uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werden voor aankoop. Op het moment van schriftelijke bevestiging van aankoop door de klant wordt de koop onmiddellijk een feit.

- Aankopen op firma (B2B). De zichttermijn is enkel geldig op particuliere aankopen.

- Producten die uniek voor de koper gemaakt zijn, bijvoorbeeld fornuizen AGA, Falcon, Boretti.

- Producten die verzegeld waren, en waarvan de verzegeling verbroken is.

 

Voor bovenstaande gevallen kan de annulatie van de bestelling geweigerd worden, of kunnen annulatiekosten worden doorgerekend.

 


3. Betalingen    

 

Tenzij uitdrukkelijk afwijkende betalingstermijnen worden overeengekomen, dient Electromania.be de volledige betaling van het order te ontvangen hetzij vooraf bij de bestelling hetzij ten laatste op het ogenblik van de afhaling of de levering aan huis.

 

 

 

In het bestelproces van een order, heeft de klant de keuze tot volgende betaalmogelijkheden:

 

3.1.  Online betaling via Multisafepay

Multisafepay regelt de online betaling van de klant bij afronding van zijn order in een volledig tegen fraude verzekerde en beveiligde omgeving:

- met gebruik van de bank- of kredietkaarten:  Bancontact/MrCash, Maestro, VISA en  Mastercard

- of met Online Banking iDEAL en SOFORTBANKING (bankoverschrijving).
Bij een online betaling wordt de bestelling onmiddellijk geregistreerd als betaald en is de bestelling dus klaar voor verdere afhandeling / verzending.


Electromania kan de klant  ook  een online betaallink via mail doorsturen nadat een order werd geregistreerd met alle betaalmogelijkheden zoals hiervoor gemeld.

 

3.2. Vooruit betalen door bankoverschrijving

 

Nadat de klant zijn order heeft bevestigd, kan hij het totaalbedrag betalen door overschrijving naar:

Bankrekening 737-0171085-20

IBAN BE28 7370 18710 8520
BIC KREDBEBB

ten gunste van op naam van BIT Marketing BVBA, Lindenstraat 76 te Sint-Niklaas
met in de mededeling uw order- en klantnummer.

Op het moment dat Electromania.be de betaling ontvangt op de rekening, is het order - indien compleet - klaar voor uitvoering.

 

3.3. Betalen bij afhaling

 

Wie niet vooraf heeft betaald, kan bij afhaling betalen met volgende betaalmiddelen:

-       cash (wettelijk tot maximum ¤ 3.000)

-       Bancontact / Mr Cash

-       VISA

-       Mastercard

-       Maestro

-       Bankcheque, uitgeschreven of geëndosseerd aan  order van Bit Marketing BVBA

-       Ecocheques (zie verder 3.5)

 

3.4. Rembours bij levering

 

Bij levering aan huis, kan de klant opteren voor contante betaling aan de bezorger:

-       met bank- en of kredietkaart  (PIN)  tot maximum ¤ 2.500

-       met cash tot maximum  ¤ 1.250

 Voor deze service wordt  10 EUR (BTW inclusief) extra aangerekend.

 

Indien het te betalen bedrag hoger is dan voormelde maximum bedragen, dient de klant het saldo op een andere wijze vooraf te betalen (Online-LINK of bankoverschrijving).

 

3.5. ECO-cheques

 

Electromania.be aanvaardt een gehele of gedeeltelijke betaling met ECO-cheques indien aan  de wettelijke voorwaarden is voldaan. Indien de klant de bestelling zelf afhaalt, kan hij de ECO-cheques afgeven in het afhaalpunt (betaling bij afhaling).

 

Voor de betaling met ECO-cheques ingeval van levering aan huis, gelden volgende mogelijkheden:

-       de ECO-cheques worden vooraf afgegeven in het afhaalcentrum;

-       de ECO-cheques worden vooraf (aangetekend) opgestuurd naar Electromania.be, Lindenstraat 76 te 9100 Sint-Niklaas, waarbij de klant in het order of met afzonderlijke mail bevestigt hoeveel ECO-cheques er worden doorgestuurd;

-       de klant betaalt zijn order bij levering volledig en stuurt de ECO-cheques binnen de 30 dagen (aangetekend) naar Electromania.be. De klant bevestigt in het order of met afzonderlijke mail hoeveel ECO-cheques er worden doorgestuurd en op welke bankrekening het bedrag dient teruggestort.

 

Ingeval de levering / installatie gebeurt door de medewerker van Electomania.be,  kan er onder rembours uitzonderlijk wel betaald met ECO-cheques en cash.

 

 

 

3.6. Betalingstermijn

 

Indien Electromania.be  uitzonderlijk een schriftelijk bevestigde betalingstermijn toestaat, behoudt Electromania.be het recht bij gebrek aan betaling binnen de gestelde betalingstermijn een forfaitaire administratieve kost in rekening te brengen van 10% van het orderbedrag, met een minimum van 50 EUR., te vermeerderen met nalatigheidsintresten berekend aan 8% pro rato temporis.

 

Voor niet-courante orders (groot bedrag, specifieke bestelling of configuratie  op maat  van de klant, speciale toestellen, …)  kan Electromania.be uitzonderlijk een voorschot tot 50% vragen als voorwaarde tot de definitieve aanvaarding en verwerking van een dergelijk order.

 

Ingeval de klant de afhaling of levering van een compleet order langer dan 45 dagen dan voorzien wenst uit te stellen, kan Electromania.be voor verdere reservatie van de toestellen een voorschot tot 50% van het totaal bedrag van het order opvragen

 

4. Afhaalservice

 

Ik heb het antwoord op mijn vraag niet kunnen vinden en wil graag naar het contact formulier

© Copyright 2005-2010 - BIT marketing BVBA
Webwinkel software door Woensdag - SEO door Woensdag & bSeen