Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en op alle  overeenkomsten met ondernemingen, instellingen en personen die  met electromania.be werden afgesloten hetzij via het Internet, per fax , per brief of per telefoon. 

 

Alle opdrachten worden slechts op de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door electromania.be  schriftelijk is bevestigd.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Electromania.be behoudt zich steeds het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.


Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een overeenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

 

2. Verkoopsvoorwaarden

 

2.1   Prijzen

 

Alle vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW (21%) en exclusief:

            - eventuele verwijderingsbijdrage

            - de verzendkosten (zie 5)

           -  kosten van eventuele gevraagde extra service (zie 6)

           -  kosten van de gekozen betalingswijze (zie 7).

De factuur wordt u steeds bezorgd samen met de levering.

 

Alle aanbiedingen van electromania.be  zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel vrijblijvend een alternatief aangeboden. Uiteraard heeft de klant op dat moment steeds mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren. 

Electromania.be heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van wettelijke noodzaak of prijsverhogingen vanwege haar leveranciers en heeft tevens steeds het recht eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling kosteloos  te annuleren.

 

2.2   Afbeeldingen en specificaties

 

Voor alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, technische specificaties zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, e.d.  op de internetsite van electromania.be  gelden de gebruikelijke toleranties. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

2.3   Levertermijnen - annulering

 

Electromania voorziet volgende levertijden (in België):

- indien op voorraad bij Electromania.be  (zie icoon "direct leverbaar" of "promo op stock") : 1-3 werkdagen
- indien op voorraad bij de fabrikant / importeur 2-5 werkdagen (levertijd via mail aan te vragen)
- indien niet op voorraad dan gelden de door de fabrikant / importeur aangegeven levertijden. (levertijd via mail aan te vragen)

Electromania.be is, indien zij zelf de producten niet op voorraad heeft, afhankelijk van de prestaties van haar toeleveranciers en gaat uit van de door de toeleveranciers verstrekte gegevens. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de indicatieve afleveringstermijn heeft u geen recht op enige schadevergoeding. Electromania.be heeft altijd het recht in gedeelten af te leveren. Voorziene data zijn steeds indicatief en opgesteld aan de hand van de leverdata die wij doorkrijgen van de leverancier. Deze kunnen ten alle tijde wijzigen.

 

U heeft, nadat de wettelijke levertermijn van 30 dagen is verstreken de mogelijkheid om de koop ongedaan te maken tenzij vooraf uitdrukkelijk een langere levertermijn werd overeengekomen.

 

Indien u weigert de bestelde goederen bij levering te ontvangen en te betalen dient u de daaruit voor Electromania.be voortkomende kosten, schaden en rentes te vergoeden.

 

2.4   Zichttermijn op verkoop op afstand (Herroepingsrecht)

 

Op alle online aankopen geldt een zichttermijn (bedenktijd) van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van levering van het toestel. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit. Voor zover niet anders aangegeven, heeft de klant na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden teruggestort. Elke terugzending dient vooraf gemeld te worden aan electromania.be. Dat kan via mail, of door gebruik te maken van dit modelformulier dat per mail of post opgestuurd mag worden naar info@electromania.be. 

 

Tijdens de zichttermijn is de consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om aard, kenmerken en werking van het toestel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

 

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en –waar redelijkerwijs mogelijk ook in originele verpakking aan de ondernemer retourneren. 

 

Indien aan bovenvermelde voorwaarden niet werd voldaan behoudt electromania het recht kosten aan te rekenen voor de retour of retour te weigeren. 
 

De zichttermijn is niet van toepassing op:

- Door Electromania gemaakte offertes/aanbiedingen die door de klant uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werden voor aankoop. Op het moment van schriftelijke bevestiging van aankoop door de klant wordt de koop onmiddellijk een feit.

- Aankopen op firma (B2B). Zichttermijn is enkel geldig op particuliere aankopen.

- Producten die uniek voor de koper gemaakt zijn, bijvoorbeeld fornuizen AGA, Falcon, Boretti.
- Producten die verzegeld waren, en waarvan de verzegeling verbroken is.

 

Voor bovenstaande gevallen kan de annulatie geweigerd worden, of kunnen annulatiekosten doorgerekend worden.


3. Betalingsvoorwaarden     

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de levering slechts plaatsvinden nadat de betaling van de bestelling is ontvangen. Electromania biedt u de keuze uit volgende betalingsmogelijkheden:

1. Rembours

U ontvangt uw bestelling en controleert de inhoud of het in een goede staat bij u bezorgd is. U betaalt dan pas contant (geen cheques) aan de collidienst. Voor deze service rekenen wij 6 EUR (BTW inclusief) extra.

2. Vooruit betalen

U maakt het totaalbedrag van de order over naar bankrekeningnummer 737-0171085-20 op naam van BIT Marketing BVBA, Lindenstraat 76 te Sint-Niklaas met in de mededeling uw ordernummer.
Nadat electromania.be uw betaling ontvangt op de rekening , wordt uw order verwerkt.

3. Netbanking

Via een betaalknop KBC en BELFIUS op de website kan u als klant van voormelde banken uw bestelling tegelijk online betalen. Wij ontvangen hiervan onmiddellijk de bevestiging van uw bank en kunnen uw order dan ook onmiddellijk verwerken.

4. Cash of Bancontact (bij afhaling)

Bij afhaling van uw product in het afhaalpunt kunt u cash betalen of met bancontact.

5. VISA en MASTERCARD

Deze kaarten kunt u zowel gebruiken voor een online betaling als in de winkel zelf.

6. ECO cheques

Electromania aanvaardt ECO cheques! Indien u de bestelling zelf afhaalt kunt u de ECO cheques afgeven bij afhaling (“betaling bij afhaling”). Het eventuele saldo kunt u dan betalen met Bancontact, cash, Visa of Mastercard. Indien u levering aan huis wenst van de bestelling moet gekozen worden voor “Betalen bij levering” (+ 6 EUR rembourskosten). De ecocheques dienen aangetekend te worden opgestuurd naar ons.

 

Betalingstermijn

Electromania verkoopt noch op afbetaling, noch met betalingstermijnen. Een toestel dat afgehaald of geleverd werd moet steeds voldaan zijn, hetzij op voorhand betaald, hetzij op het moment van afhaling/levering. Na akkoord van Electromania kan uitzonderlijk een betalingstermijn van 1 week bekomen worden. De geleverde toestellen dienen dan betaald te worden via overschrijving de week volgend op de datum van afhaling/levering. Tenzij anders afgesproken (schriftelijk) behoudt Electromania het recht bij gebrek aan betaling binnen deze betalingstermijn een administratieve kost in rekening te brengen gaande tot 10% van het orderbedrag, met een minimum van 50 EUR. Na elke aanmaning tot betaling (maximaal 1 per maand) kan dezelfde administratieve kost toegevoegd worden.

 

4. Afhaal- en verzendservice

 

4.1 Afhaalservice
Alle bestellingen kunnen gratis afgehaald worden in ons afhaalpunt. Zodra uw bestelling klaarstaat nemen wij telefonisch contact met u op.

 

Maandag         9u00 tot 17u30       
Dinsdag        9u00 tot 17u30
Woensdag   9u00 tot 17u30 
Donderdag   9u00 tot 17u30
Vrijdag          9u00 tot 17u30
Zaterdag 9u00 tot 15u30
Zondag   Gesloten

 

Bij afhaling nieuw toestel kunt u uw oude toestel kosteloos achterlaten.

 

4.2 Afhaaladres / Klantendesk / Showroom
Electromania.be
Lindenstraat 76

9100 Sint-Niklaas

 

4.3 Standaard verzendservice
In algemene regel worden uw bestellingen bij u afgeleverd in verpakking tot achter de eerste deur van het woonadres (= drempellevering) of in overleg - onder voorbehoud - op een andere door u gewenste, goed bereikbare plaats. Bij een standaardlevering worden de toestellen niet uitgepakt, niet geďnstalleerd en wordt uw oud toestel niet afgekoppeld. Tegen beperkte extra betaling kunt u deze service wel bijbestellen voor huishoudtoestellen (zie "extra service"). Deze extra service dient vooraf aangevraagd en besteld te worden.

Wij verzoeken u de toegang van en de doorgang tot uw woning of appartement vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan uw nieuwe apparaat of uw eigendommen te voorkomen. Mocht er, ondanks de uiterste zorgvuldigheid die onze bezorgmedewerkers betrachten, tijdens de aflevering toch schade aan uw eigendommen worden veroorzaakt, dan dienen zij hiervan een aantekening te maken op de factuur en direct een schaderapport op te stellen. Dit rapport wordt door u en de bezorgmedewerker ondertekend. Wij verzoeken u dit tevens schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

 

4.4 Verzendkosten
De verzendkosten worden in regel steeds aangerekend op basis van het totale gewicht van uw zending, ongeacht het aantal producten of pakketten. De basistarieven per zending(*) vindt u hieronder. De transportrisico’s zijn steeds ten laste van Electromania. Voor toestellen met een beperkt gewicht maar een hoge waarde kan uitzonderlijk een hoger verzendtarief aangerekend worden (met een maximumtarief gelijk aan dat van een verzending van +30kg, zie onder). De verzendkosten voor elk toestel staan vermeld op de product detailpagina (in de box bovenaan, onder de prijs). 

(*) Een zending wordt bepaald als compleet wanneer er een afspraak is gemaakt voor levering en/of tracknummer is meegegeven en het toestel in de vrachtwagen is geladen. Als de zending niet kan doorgaan omdat de klant afwezig is op de afspraak kunnen er nieuwe leveringskosten aangerekend worden.


Verzendkosten België

Aangeduide gewichtsklasse   Kost incl. BTW
Zendingen tot 15 kg                   € 8,-
Zendingen van 15 tot 30 kg      € 15,-
Zendingen vanaf 30 kg              € 30,-

Verzendkosten Nederland

Aangeduide gewichtsklasse   Kost incl. BTW
Zendingen tot 15 kg                   € 15,-
Zendingen van 15 tot 30 kg      € 25,-
Zendingen vanaf 30 kg              € 55,-

Voor afleveringen buiten België of Nederland, gelieve ons te contacteren voor opgave van de kosten.

 

4.5 Verzendrisico’s
Bij levering aan huis door Electromania of door een externe transporteur in opdracht van Electromania zijn de transportrisico’s ten laste van Electromania. Schade aan een toestel dienst steeds binnen de 48u na levering per mail gemeld te worden met foto's van de beschadiging alsook foto's van de verpakking. Het vervoer is ongeacht enig tegenstrijdig beding onderworpen aan de bepalingen van het CMR  verdrag. Belangrijk hierbij is dat de klant/ontvanger van het pakket zijn geleverde goederen controleert. Controleer aan de deur of de verpakking van uw toestel al of niet zichtbaar beschadigd is aan alle kanten van het pakket. Indien u beschadiging vaststelt - hoe licht dan ook, een put; een deuk - dient u dit zo exact mogelijk te melden op de pakbon of terminal van de chauffeur. Ten alle tijden dient de verpakking bijgehouden te worden . Enkel en alleen op deze manier kan er bij eventuele schade aan het toestel een schadeclaim worden ingediend. Indien de verpakking onbeschadigd is en achteraf blijkt dat het toestel toch beschadigd is, dient u deze onbeschadigde verpakking bij te houden. Zonder originele en volledige verpakking kan er geen schadeclaim worden ingediend. Voor elke claim tot schadevergoeding dienen er steeds foto's opgestuurd te worden van zowel de beschadiging aan het toestel alsook de (on)beschadigde verpakking.

Belangrijk hierbij is dat de klant zijn geleverde goederen controleert. Controleer aan de deur of de verpakking van uw toestel al of niet zichtbaar beschadigd is aan alle kanten van het pakket. Indien u beschadiging aan de verpakking vaststelt –hoe licht dan ook; een put, een deuk - dient u dit zo exact mogelijk te melden op de pakbon of terminal van de chauffeur. Enkel en alleen op deze manier kan er bij eventuele schade aan het toestel, een schadeclaim worden ingediend bij de transporteur. Indien de verpakking onbeschadigd is en achteraf blijkt dat het toestel toch beschadigd is, gelieve dan zeker de intacte verpakking bij te houden. U als ontvanger van de zending behoudt steeds het recht om uw toestel te controleren op beschadigingen.  

 

 5.  Extra Service voor Huishoudtoestellen

De extra service moet besteld worden per nieuw toestel waarvoor u deze service wenst en wordt bij de kosten van de standaardlevering (=transportkost) bijgeteld. Electromania.be biedt volgende extra service mogelijkheden.

 

5.1  Afvoeren oud toestel

Bij afhaling van uw nieuw toestel mag u een gelijkaardig oud toestel steeds gratis achterlaten op het afhaaladres. Bij levering aan huis kunt u een oud toestel retour meegeven. Het toestel dient afgekoppeld te zijn en aan de deur staan voor een vlotte afhaling. Deze service is gratis, maar dient wel aangevaagd te worden bij plaatsing bestelling. 

5.2  Volledige installatie

 

Deze service omvat:

o         Loskoppelen oud toestel, uitbouwen van het oude inbouwtoestel

o         Uitpakken nieuw toestel

o         Plaatsen of inbouwen en aansluiten  nieuw toestel op de reeds aanwezige  water-, gas- en elektriciteitsleidingen.

o         Afvoeren oud toestel en verpakking nieuw toestel.

 

Deze service kunt u aanduiden in de rubriek 'extra service' en kan besteld worden  voor elk nieuw toestel dat u wil laten installeren.

 

Deze service omvat geen levering op verdiepingen, tenzij na overleg anders overeengekomen. Amerikaanse koelkasten worden enkel op gelijkvloers geďnstalleerd.

 

Voor volledige installatie binnen België brengt Electromania.be de volgende kosten per toestel - exclusief voormelde standaard transportkosten per zending -  in rekening:

 

 

 

 VRIJSTAANDE toestellen Kost
incl. BTW
   INBOUW toestellen  Kost
incl. BTW
 Koelkast / Diepvries € 20,-    Koelkast  € 30,-
 Was- / Droogmachine € 25,-    Kookplaat  € 30,-
 Vaatwasser € 25,-    Dampkap € 50,-
 Fornuis 60 cm  € 25,-    Vaatwasser € 50,-
 Fornuis 90 cm  € 40,-    Stoomoven € 50,-
 Side by Side € 40,-    Espresso € 50,-

  

 

 

6. Garantie

 

6.1   Standaardgarantie

Electromania garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Vermits Electromania enkel producten verkoopt van de officiële Belgische importeurs en distributeurs, is de klant verzekerd van de fabrieksgarantie volgens de Belgische wetgeving.

Wij verwijzen naar de specifieke garantievoorwaarden van elk merk zoals die terug te vinden zijn op de website van de fabrikant of (Belgische) distributeur onder de  “service- en garantievoorwaarden”. Bij elk toestel op de website vindt de klant meestal ook de link terug naar de betreffende website  (onder de tab garantie op de pagina van elk toestel).

Duur:
De wettelijke termijn bedraagt standaard minimum 2 jaar.

 

Dekking:

Voor groot wit en bruin elektro, heeft de klant recht op een kosteloze herstelling aan huis door de technische

dienst van het merk zelf. Deze garantie dekt zowel de materiaal, loon- als verplaatsingskosten zonder vrijstelling. Voor 

anvraag van een garantieherstelling verwijzen wij naar punt 6.4 : Wat te doen bij storing of defect.
 

Voor klein elektro dient de klant het defect toestel voor herstelling terug te bezorgen aan Electromania (in de winkel of 

psturen) met opgave of beschrijving van het defect. Het toestel wordt dan gratis hersteld en opnieuw ter beschikking

gesteld aan de klant (voor ophaling in de winkel)

 

Uitsluitingen.
 

In het algemeen wordt voorzien in volgende uitsluitingen van herstelling onder garantie:

- Gebreken als gevolg van bedieningsfouten, oneigenlijk of abnormaal gebruik;

- Onderhoudskosten of kosten schoonmaak ingevolge onvoldoende onderhoud van het apparaat;

- Normale slijtage ingevolge (zeer intensief) gebruik van het apparaat;

- Deuken, krassen of andere uitwendige schade die geen invloed hebben op de werking van het apparaat;

- Gebreken als gevolg van uitwendige factoren als indringen van water, zand, vuil, vocht,  warmte of koude, brand, blikseminslag, natuurrampen, vallen;

- Voorafgaande herstellingen door een niet-gecertifieerde technieker;

- Gevolgschade.


6.2        Extra Garantie van het merk
Voor sommige merken – toestellen of onderdelen geeft de fabrikant of distributeur een langere garantieperiode. Deze is terug te vinden op de betreffende website of specifiek aangeduid op de factuur van de aankoop.

6.3        Verlengde garantie
De klant kan bij aankoop van elk toestel bovenop de standaardgarantie 2 jaar, ook de verlengde garantie bestellen, namelijk met 3 jaar tot 5 jaar. Deze voorziet in dezelfde garantievoorwaarden als de standaardgarantie van het merk.

 

De prijs voor deze verlengde garantie is afhankelijk van de aankoopprijs incl. BTW van het toestel:

                            >¤ 50 tot      ¤ 200           ¤ 39

                            >¤ 201 tot     ¤ 400           ¤ 49

                            >¤ 401 tot     ¤ 600           ¤ 69

                            >¤ 601 tot     ¤ 800           ¤ 89

                            >¤ 801 tot     ¤ 1000          ¤ 99

                            >¤ 1001 tot   ¤ 1500          ¤ 149

                            >¤ 1501 tot   ¤ 2000          ¤ 179

                            >¤ 2001 tot   ¤ 2500          ¤ 249

                            >¤ 2501 tot   ¤ 5000          ¤ 319

                            >¤ 5000 tot   ¤ 7500          ¤ 399

6.4         Wat te doen bij storing of defect

Lees aandachtig de  gebruiksaanwijzing van het apparaat: hier vindt u wat te doen om de meeste foutmeldingen, storingen of defecten zelf te verhelpen.

Blijkt toch een garantieherstelling nodig, dan neemt  de klant voor groot wit en bruin  elektro best rechtstreeks contact met de dienst na-verkoop of servicedienst van het merk of desgevallend met de garantiehersteller van het merk (zoals  Servilux).

Vergeet hierbij niet de volledige referentie van uw toestel bij de hand te houden alvorens de dienst telefonisch of via email te contacteren. Onze factuur dient steeds als garantiebewijs.

 

Voor herstelling onder de verlengde garantie, dient de klant  onze klantendesk te contacteren.  Deze  staat uiteraard ook steeds voor de klant  klaar voor alle vragen in verband met garantieherstellingen en de opvolging ervan.

 

Na de garantieperiode bent u vrij in uw keuze van hersteldienst. Ofwel zoekt u bv. via de gouden gids een hersteldienst in uw buurt, ofwel - en dat raden wij aan! - blijft u gebruik maken van de hersteldienst van de fabrikant. Deze techniekers herstellen enkel hun eigen merk, kennen de toestellen daarom door en door, weten onmiddellijk hoe het toestel hersteld moet worden en hebben de meeste wisselstukken bij de hand. Na de garantieperiode is de hersteldienst van de fabrikant uiteraard betalend.6.5        Eerste gebruik na afhaling of levering

 

Ingeval u bij controle van de levering of eerste gebruik vaststelt dat de levering niet conform uw bestelling is (zijnde onjuist, onvolledig, beschadigd, defect, DOA,..) dan dient u hiervan electromania.be onverwijld en omstandig in te lichten via email.  Electromania neemt uw klacht in behandeling en zal u per email of telefonisch de gepaste oplossing of regeling bevestigen.  

 

7. Wet op de privacy  - gebruik persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens waarover electromania.be beschikt ingevolge  het aanmaken van uw account bij het  plaatsen van uw bestelling, worden aangehouden in een klantenbestand en enkel aangewend voor uitvoering van  onze facturatie en levering en kunnen alleen in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.
Elke persoon geregistreerd in onze databank heeft te allen tijden het recht op inzage tot zijn gegevens en het recht zich te laten verwijderen uit onze databank. Wijzigingen in klantgegevens kunnen door de klant zelf aangebracht worden in de klant account of via mail. Zich laten verwijderen uit de databank kan via mail naar info(at)electromania.be.

Electromania.be respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Indien electromania.be gebruikt maakt  van uw klantengegevens voor het versturen van mailings, zal elke mail instructies bevatten om uzelf  uit de mailinglist te verwijderen.

 

8. Overmacht

Electromania.be  is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van electromania.be alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Electromania.be  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is electromania.be gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

9. Afhandeling klachten en geschillen

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen electromania.be en de koper, welke niet in der minne kunnen geregeld worden, zullen behandeld worden door de bevoegde rechtbank van Antwerpen.
In het geval u een officiële klacht wenst duidelijk te maken verzoeken wij u deze aangetekend op te sturen naar onderstaand adres, met een kopie per mail naar
info@electromania.be.
BIT Marketing BVBA
T.a.v. Klantendesk
Lindenstraat 76

9100 Sint-Niklaas
België

Electromania verbindt zich ertoe een antwoord terug te sturen op elke klacht en dit binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht.
 

© Copyright 2005-2010 - BIT marketing BVBA
Webwinkel software door Woensdag - SEO door Woensdag & bSeen