Zichttermijn (Herroepingsrecht)

Op alle online aankopen geldt een zichttermijn (bedenktijd) van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van levering van het toestel. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit. Voor zover niet anders aangegeven, heeft de klant na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden teruggestort. Elke terugzending dient vooraf gemeld te worden aan electromania.be. Dat kan via mail, of door gebruik te maken van dit modelformulier dat per mail of post opgestuurd mag worden naar info@electromania.be. 

 

Tijdens de zichttermijn is de consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om aard, kenmerken en werking van het toestel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

 

Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product - op eigen verantwoordelijkheid en kosten - met alle geleverde toebehoren in de originele staat en waar redelijkerwijs mogelijk ook in originele verpakking aan de ondernemer retourneren. 

 

Indien aan bovenvermelde voorwaarden niet werd voldaan behoudt Electromania het recht kosten aan te rekenen voor de retour of retour te weigeren. 
 

De zichttermijn is niet van toepassing op:

- Door Electromania gemaakte offertes/aanbiedingen die door de klant uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werden voor aankoop. Op het moment van schriftelijke bevestiging van aankoop door de klant wordt de koop onmiddellijk een feit.

- Aankopen op firma (B2B). Zichttermijn is enkel geldig op particuliere aankopen.

- Producten die uniek voor de koper gemaakt zijn, bijvoorbeeld fornuizen AGA, Falcon, Boretti.

- Producten die verzegeld waren, en waarvan de verzegeling verbroken is.

 

Voor bovenstaande gevallen kan de annulatie geweigerd worden of kunnen annulatiekosten doorgerekend worden.

 

 

© Copyright 2005-2024 - BIT marketing BVBA