Garantie

 

Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staan daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van Electromania komt minimaal overeen met de fabrieks-garantietermijn, bepaald volgens Belgische wetgeving. Deze garantie geldt niet ingeval van kennelijk verkeerd of onoordeelkundig gebruik, nalatig onderhoud of opzettelijke beschadiging. Bovendien vervalt de aanspraak op garantie indien anderen dan de fabrikant of de door hen aangewezen monteurs zonder toestemming van Electromania.be of de fabrikant herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben verricht.

Indien u een defect heeft geconstateerd binnen de garantietermijn dan dient u dit steeds schriftelijk of per email aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen u dan in contact brengen met de service onderneming van de fabrikant zodat het defect snel en naar tevredenheid verholpen kan worden. U kan er ook steeds voor opteren om de producten terug te brengen of terug te sturen naar onze klantendesk (eventueel door toedoen van onze collidienst indien u dit wenst). Wij doen dan het nodige voor de opvolging van de herstelling in nauw overleg met de leverancier-fabrikant.

Ingeval u bij controle van de levering of eerste gebruik vaststelt dat de levering niet conform uw bestelling is, zijnde onjuist, onvolledig, beschadigd, defect…dan dient u hiervan electromania.be onverwijld en omstandig in te lichten via email en dit binnen de 48u na de levering. Electromania neemt uw klacht in behandeling en zal u per email of telefonisch de oplossing of regeling bevestigen. Ingeval van een terugzending noodzakelijk is verwijzen wij naar de bepalingen van art. 2.7 (vermelding retournummer en in originele verpakking).

 

© Copyright 2005-2010 - BIT marketing BVBA
Webwinkel software door Woensdag - SEO door Woensdag & bSeen