Garantie

Standaardgarantie


Electromania.be garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Vermits Electromania.be enkel producten verkoopt van de officiŽle Belgische importeurs en distributeurs, is de klant verzekerd van de fabrieksgarantie volgens de Belgische wetgeving.

Wij verwijzen naar de specifieke garantievoorwaarden van elk merk zoals die terug te vinden zijn op de website van de fabrikant of (Belgische) distributeur onder de  “service- en garantievoorwaarden”. Bij elk toestel of gelijkaardig toestel van hetzelfde merk vindt de klant de contactgegevens en de link naar de betreffende website

 

Duur:

De wettelijke garantietermijn bedraagt standaard minimum 2 jaar.

 

Dekking:

 

Voor grootwit en bruingoed elektro, heeft de klant recht op een kosteloze herstelling aan huis door de technische dienst van het merk zelf. Deze garantie dekt zowel de materiaal, loon- als verplaatsingskosten zonder vrijstelling. Voor aanvraag van een garantieherstelling verwijzen wij naar punt 7.4 : Wat te doen bij storing of defect.

Voor klein elektro dient de klant het defect toestel voor herstelling terug te bezorgen aan Electromania.be (in de winkel of verzenden) met opgave of beschrijving van het defect. Het toestel wordt dan gratis hersteld en opnieuw ter beschikking gesteld aan de klant (voor afhaling in de winkel).

 

Uitsluitingen.

In het algemeen wordt voorzien in volgende uitsluitingen van herstelling onder garantie:

- Gebreken als gevolg van bedieningsfouten, oneigenlijk of abnormaal gebruik;

- Onderhoudskosten of kosten schoonmaak ingevolge onvoldoende onderhoud van het apparaat;

- Normale slijtage ingevolge (zeer intensief) gebruik van het apparaat;

- Deuken, krassen of andere uitwendige schade die geen invloed hebben op de werking van het apparaat;

- Gebreken als gevolg van uitwendige factoren zoals indringen van water, zand, vuil, vocht, warmte of koude, brand, blikseminslag, natuurrampen, vallen;

- Voorafgaande herstellingen door een niet-gecertifieerde technieker;

- Gevolgschade.

Extra Garantie van het merk

Voor sommige merken – toestellen of onderdelen -  geeft de fabrikant of distributeur een langere garantieperiode. Deze is terug te vinden op de betreffende website of wordt specifiek vermeld bij het toestel op de factuur van de   aankoop.

Verlengde garantie

De klant kan bij aankoop van elk toestel bovenop de standaardgarantie 2 jaar, ook de verlengde garantie bestellen, namelijk met 3 jaar tot 5 jaar. Deze voorziet in dezelfde garantievoorwaarden als de standaardgarantie van het merk.

 

De prijs voor deze verlengde garantie is afhankelijk van de aankoopprijs incl. BTW van het toestel.

De verlengde garantie kan aangeklikt worden in het vakje garantie op de toestelpagina (boven “bestel hier”).Wat te doen bij storing of defect

Lees aandachtig de  gebruiksaanwijzing van het apparaat: hier vindt u wat te doen om de meeste foutmeldingen, storingen of defecten zelf te verhelpen.

Blijkt toch een garantieherstelling nodig, dan neemt  de klant voor witgoed en bruingoed   best rechtstreeks contact met de dienst-na-verkoop of servicedienst van het merk of desgevallend met de garantiehersteller van het merk (zoals Servilux).

 

Op de website van Electromania.be kan de klant de contactgegevens en link voor aanvraag herstelling aan huis terugvinden op de pagina van het betreffende of gelijkaardige toestel onder het tabblad “garantie”. Vergeet hierbij niet de volledige referentie van uw toestel bij de hand te houden alvorens de dienst telefonisch of via email te contacteren. Onze factuur dient steeds als garantiebewijs.

 

Voor herstelling onder de verlengde garantie, dient de klant  onze klantendesk te contacteren. De klant meldt de storing of schade aan Electromania en vraagt een bestek aan de garantiehersteller. Eens het bestek is goedgekeurd en de herstelling is doorgevoerd, zendt de klant de factuur naar Electromania, die zorgt voor terugbetaling aan de klant. De klantendesk staat uiteraard steeds voor de klant  klaar voor alle vragen in verband met garantieherstellingen en de opvolging ervan

 

Na de garantieperiode is de klant uiteraard vrij in de keuze van hersteldienst. Electromania.be raadt de klant aan ook na de garantieperiode gebruik te maken van de hersteldienst van de fabrikant. Deze techniekers herstellen enkel hun eigen merk, kennen de toestellen daarom door en door, weten onmiddellijk hoe het toestel hersteld moet worden en hebben de meeste wisselstukken bij de hand. Na de garantieperiode is de hersteldienst van de fabrikant uiteraard betalend.Eerste gebruik na afhaling of levering

 

Ingeval de klant bij controle van de levering of eerste gebruik vaststelt dat de levering niet conform de bestelling is (zijnde onjuist, onvolledig, beschadigd, defect, DOA,..) dan dient hij hiervan Electromania.be onverwijld en omstandig in te lichten via email.  Electromania.be neemt de klacht in behandeling en zal de klant  per email de gepaste oplossing of regeling bevestigen.  

Ingeval van schade dient deze binnen de 24u gemeld te worden en zullen er foto's gevraagd worden, neem daarom steeds foto's van de verpakking en het transportlabel wanneer u schade opmerkt.

© Copyright 2005-2024 - BIT marketing BVBA